Teamcoaching

Samenwerken met uw medewerkers in teamverband is leuk – toch? Of dit nou in een hiërarchische of een plattere organisatiestructuur gebeurt: het nastreven van gezamenlijke teamdoelen, die aansluiten bij de missie en de doelen van uw organisatie, is een prachtige ambitie die tot excellente resultaten kan leiden.  Maar het werken in teamverband stelt ook hoge eisen aan alle teamleden, aan hun interactie en werkwijze. En als de samenwerking stroef verloopt, het groeiproces van een team spaak loopt, als er (on)uitgesproken spanningen zijn of interne danwel externe conflicten spelen, dan is teamcoaching een optie.

Als teamcoach kijk ik met u naar hoe de rollen binnen uw team verdeeld zijn, op welke wijze de relaties en de teamstructuur gemanaged kunnen worden. Zodat elk teamlid een zekere mate van autonomie heeft in het invullen van zijn rol en bijbehorende taken en zodat die tegelijkertijd medeverantwoordelijkheid draagt voor het geheel. Waardoor er mooie teamresultaten neergezet kunnen worden. 

Plezier in synergie

Teamcoaching gaat over de interactie van teamleden met elkaar en met de omgeving waarin zij opereren. Organisaties zijn voortdurend in beweging. De verandering naar meer zelfsturing wordt bijvoorbeeld vaak formeel ingezet, zonder dat er rekening gehouden wordt met systemische aspecten en ongeschreven regels in het team of de organisatie. Belangrijk is dat belangentegenstellingen, spanningen en ontevredenheid niet onder het tapijt geveegd worden. Zonder wrijving geen glans. 

Ik begeleid uw team om een open gesprek aan te gaan over verwachtingen, overtuigingen, belangen en emoties, over de onderstroom. Tegelijkertijd help ik uw team om indicatoren van teamsucces zichtbaar te maken (Visueel Teamwork®). Teamleden worden begeleid in het geven van feedforward en het invullen van hun rollen, zodat teamdoelen gehaald kunnen worden en er voldoende innovatie plaats vindt. Dit gebeurt altijd in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, en met oog voor de bredere context. Indien nodig coach ik de teammanager of individuele teamleden. Ook zet ik soms een collega teamcoach in omdat twee meer zien dan één.