Aanpak

Trainingen, Teamcoaching en Organisatiecoaching: maatwerk of standaard

Organisaties kunnen me inzetten voor maatwerk en standaardtrainingen. Organisatie- en teamcoaching is altijd maatwerk en een traject duurt meestal enkele maanden. Elk traject start met een intake met een gedegen probleemanalyse. Dat kan bestaan uit gesprekken met medewerkers, leidinggevende en management, maar kan ook het bijwonen van een vergadering of het meelopen met het werkproces betekenen. Op basis hiervan wordt een trajectplan gemaakt, waarin knelpunten en mogelijkheden worden aangegeven. Het traject kan bestaan uit verschillende interventies, waaronder teamcoaching, coaching on the job, begeleide intervisie, individuele coaching en trainingen. Tussentijds wordt steeds afgestemd of het traject nog voldoet aan de verwachtingen, of de ingeslagen koers klopt. Het eindigt met een eindevaluatie, waarin we kijken of de doelen zijn behaald, en wat er eventueel nog nodig is. Na een aantal maanden kijken we nog een naar de borging van het traject binnen de organisatie. Is de ingezette verandering inderdaad geïmplementeerd.

Ik heb een netwerk van samenwerkingspartners met wie ik deze trajecten doe. Al vele jaren werk ik ook met trainingsacteurs.

Coaching : helder traject
Een zakelijk coachingstraject begint met een intakegesprek. Wanneer alles duidelijk is en het klikt, maak ik een offerte waarin ik de coachingsvraag en de opbouw van het traject omschrijf. Het traject zelf beslaat vijf tot tien sessies en wordt afgesloten met een evaluatie. De cliënt bepaalt zelf of hij of zij deze evaluatie eventueel aan de werkgever doorgeeft. Wel kan ik voor de opdrachtgever een evaluatie maken van het proces, maar de inhoud van de coaching is vertrouwelijk. Als er een talentenanalyse (TMA) in geval van loopbaancoaching wordt gedaan, wordt deze extra door berekent. Voor een particulier traject doe ik eveneens een intake en een evaluatie, maar wordt dit verder niet schriftelijk uitgewerkt.

Ademcoaching

Ademcoaching kan op individuele basis of in workshopvorm. In een individuele sessie krijg je eerst een uur gewone coaching, ik maak een ademanalyse en je krijgt een ademsessie van een uur. Over het algemeen werk ik met je aan een traject, zodat je echt de diepte in kan. Ook geef ik met een aantal collega’s workshops op een vaste locatie in Amsterdam.  Een traject bestaat uit minimaal zes sessies. Je kunt ook een enkele sessie boeken ter kennismaking of als je al vaker geademd hebt, alleen of met zijn tweeën.

Locaties
De individuele coaching en ademcoaching vindt plaats in mijn eigen praktijkruimte, Stoombootweg 76, Amsterdam of op locatie. De ademworkshops worden gegeven in Noord Straalt, TT Vasumweg 24A, Amsterdam. Trainingen,  teamcoaching en organisatiecoaching worden altijd op locatie gegeven.

Voor alle diensten van Movimiento Training & Coaching gelden de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Amsterdam.

Ik ben lid van de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) en volg hun ethische beroepscode.