Organisatiecoaching

  • We willen het lerend en innovatieve vermogen van onze organisatie vergroten.
  • De diversiteit, flexibiliteit en continuïteit in ons personeelsbestand mag versterkt worden.
  • We streven naar een grotere transparantie, meer verbinding en persoonlijk leiderschap in onze organisatie.

Organisatiecoaching is altijd maatwerk. In dit proces worden directieleden, managers en medewerkers geprikkeld, gecoacht en begeleid om helder te krijgen wat hun eigen vermogen is om de veranderingen in hun organisatie positief te beïnvloeden. Deze trajecten begeleid ik met een samenwerkingspartner. 

Uw organisatie werkt met de beste intenties aan organisatieverbeteringen. Maar u merkt dat problemen zich herhalen of onbespreekbaar zijn, dat er een angst- of moppercultuur is ontstaan of dat mensen zich op eilandjes hebben terug getrokken, niet meer de verantwoordelijkheid voor het geheel nemen en hun problemen graag over de schutting gooien.

Duurzame veranderingen in een organisatie kunnen alleen ontstaan wanneer niet alleen de “harde organisatieveranderingen” aandacht krijgen, maar wanneer ook de onderstroom van patronen, denkwijzen en taboes binnen een organisatie boven water komt en in beweging komt.

De (onbewuste) drijfveren en emoties komen hierbij ook aan bod, zodat de krachten die pogen alles bij het oude te houden doorbroken kunnen worden, zodat u hefbomen voor verandering in kunt zetten, die door het systeem worden geaccepteerd. Daarmee ontstaat nieuw perspectief en vitaliteit die u bij al uw medewerkers kunt realiseren.