Visie

Movimiento = Beweging

In mijn ogen maken zowel mensen als organisaties deel uit van een groter geheel. En zijn ze – ook al hebben ze dat niet altijd in de gaten – constant in beweging. Soms gaat die beweging heel langzaam, soms is de beweging stroef of lijkt in de tegengestelde richting te gaan van waar het individu of de organisatie naar toe wil. Maar verandering is de constante. Movimiento betekent beweging in het Spaans. Ik hou ervan mensen te raken, zodat zij in beweging komen.

Als ik aan de slag ben kijk ik, voel ik en stel ik vragen. Ik breng mensen in contact met hun onderstroom, en die van het grotere geheel waarin zij functioneren. Ik probeer vooral licht te laten schijnen op wat er nog nodig is om persoonlijke of organisatie doelen te verwezenlijken en  om ook daadwerkelijk concrete resultaten te bereiken.

Werken vanuit waarden

Inzicht in je eigen drijfveren maakt dat je je talenten beter kunt aanspreken. Je kunt je gedrag veranderen om meer met je potentieel te doen, ten dienste van het grotere geheel van je organisatie, je team, je gezin of de samenleving. Ieder mens heeft een zekere mate van weerstand tegen verandering, is huiverig voor ongemak, de een wat meer dan de ander. En ieder mens heeft blinde vlekken. Dat geldt overigens net zo goed voor teams en organisaties. Ik begeleid jou of je team bij het onderzoek hiernaar en wat je kan in gaan zetten. Soms staat de ladder tegen de verkeerde muur. Dat kan ook een inzicht zijn. Soms is de instrumentenkoffer nog niet helemaal gevuld en zal daaraan gewerkt moeten worden. Pas als je weet wat je kernwaarden en echte doelen zijn, kun je een verschil maken.

Vertrouwen is de basis

De basis is in alle gevallen vertrouwen. Vertrouwen in de eigen mogelijkheden, in het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen proces. Dat kan inhouden dat je je mening kenbaar moet maken, als je bijvoorbeeld je invloed wilt vergroten. Zeker als je je klant of team mee wilt krijgen. Met als risico dat je daarvoor soms tegen de stroom in zwemt. Het houdt ook in dat je je belangen en je grenzen aan geeft. Dat je onderhandelt, initiatieven neemt, mede richting geeft aan waar het allemaal naar toe gaat. Dat vergt moed, persoonlijk leiderschap, dat vergt aarding en een open hart. Mijn taak is om je daarin te begeleiden.