Loopbaanontwikkeling

Herkent u dit in uw werknemers of in uzelf?

  • Ik weet dat mijn mensen talent hebben, maar het komt er niet voldoende uit.
  • De gedrevenheid van het begin is sleets, ik proef geen echte motivatie meer bij mijn medewerkers.
  • Zij lijkt dit werk ontgroeid / hij kan dit werk niet meer doen – wat is er nog meer mogelijk?

Wilt u weer werkplezier terug bij uw medewerkers, hen op de juiste plek krijgen of hen gemotiveerd op zoek laten gaan naar een nieuw spoor? Kom dan nu in beweging!

Plezier in werk geeft energie
Arbeid is zinvol en vitaliseert. Dat wil zeggen: arbeid geeft energie wanneer het werk aansluit bij wat iemand wil creëren vanuit eigen kernwaarden, mits die nog steeds stroken met de waarden van zijn team en organisatie.

Maar soms lijkt het niet te matchen tussen wat iemand brengt en wat er nodig is in de organisatie. Zit iemand niet op de juiste plek. Of is er veel verloop, of een reorganisatie met vergaande gevolgen. Te weinig diversiteit binnen een team, waardoor er haperingen of blinde vlekken ontstaan. Dan kan er behoefte zijn aan een onafhankelijke derde, iemand die mee kijkt en dit groeiproces mede faciliteert. Want een groeiproces is het voor alle betrokkenen. Elk mens heeft talenten en kwaliteiten, al zijn die soms nog niet helemaal helder. En op elk potje past een dekseltje, al hoeft dat niet altijd op de plek te zijn waar u die oorspronkelijk verwachtte. Ik ben er voor u om dit proces te begeleiden.

Loopbaanontwikkeling, reïntegratie of outplacement
Als team en organisatiecoach kijk ik naar de samenstelling van het personeel, naar diversiteit, naar synergie, naar de juiste mens op de juiste plaats.

Als loopbaancoach help ik mensen in contact te komen met hun persoonlijke drijfveren. Ook stimuleer ik hen de touwtjes in handen te nemen om de eigen missie te volgen. Als reïntegratiecoach en begeleider van outplacement-trajecten leer ik mensen het verleden los te laten en zich te richten op de toekomst. U krijgt inzicht in uw talenten en uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Natuurlijk is daarbij de basis dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor uw toekomst.